Som jag fann det

Hallands konstförenings stipendium 2011 har tilldelats Frida Johansson. Stipendiet omfattar en månads fri vistelse på stiftelsen Grez-sur-Loin i Frankrike i april 2012 samt 10 000:-. Frida är bördig från Falkenberg och går nu sista terminen på Konstfackskolan i Stockholm.

Styrelsens motivering

  • Har i två olika konstformer, bildkonst och foto/film/video visat mycket god förmåga.
  • Har ett ungt klart och tydligt sammanhållet bild och färgspråk.
  • Genom sin videokonst visat prov på förmåga att framställa en företeelse i sitt sammanhang
  • Har en tydlig välformulerad och ödmjuk ansökan
  • Hon har i sin tidigare karriär genom att bl a två gånger vara antagen på Vårsalongen visat att hennes konst håller inför olika jurys bedömning
  • Genom att ge Frida stipendiet ger vi en ung halländsk konstnär med dokumenterat goda framtidsutsikter möjlighet att få en extra kick på sin karriärstart som yrkesutövande konstnär.

 

 

JoomSpirit