Melankoli och längtan

 

Rotlösheten, den driver mig framåt, får mig att fortsätta söka, den gnager och tär. Jag letar efter min plats, platsen är en dröm, en önskan och en längtan. Sorgen över att ännu inte hittat hem och en idé om hur det var, en saknad av ett hem skapar en melankolisk minnesbild.

Sökandet efter ett hem är för många av stor betydelse i livet. För vissa är det en ständigt pågående kamp, andra hittar sin plats tidigt. Att hitta hem kan vara ett livslångt projekt, ett evigt sökande och letande. Eller en plötslig insikt om att redan vara där, att ha funnit sin fasta punkt i livet. Vad betyder hemma? Var finns hemma?

Flyktförsök. Jag känner en saknad av hemmahörande. Rörlighet är en del av mitt liv och på vissa sätt identifierar jag mig med fåglarnas flyktiga beteende. Ambivalent. Jag letar efter min plats, mitt hemma. Jag försöker att rota mig där jag landat för stunden. När det inte går känner jag mig besviken och sjunker åter i melankoli. Jag har en minnesbild av ett hem, drömmen av det är allt som återstår. Sorgen leder mig framåt i mitt arbete,  ett berättande som läker  och dämpar saknaden.

 


JoomSpirit