En midsommarnattsdröm

 Med sömnen flyr vi verkligheten. Den fysiska världen runt oss förlorar sin form och vi försvinner in i en fantasi, en illusion. Skyddade från vardagen låter vi drömmen ta över, invaggade i inbillningens trygghet. Eller? Om än vårt medvetande flyr bort hand i hand med sömnen, stannar våra fysiska kroppar kvar, fullt synliga för omvärlden. Fria att betrakta utan att blicka tillbaka. Fridfulla i gestalt men svåråtkomliga i sin distanserade medvetenhet. Vem betraktar man när föremålet bara finns där i kropp? Hur länge får man titta? När passerar betraktaren gränsen för det intima?

Frida Johansson undersöker och berättar med sin konst historier om sin närhet. I En midsommarnattsdröm vandrar vi in i en slumrande värld, där relationen mellan betraktare och motiv balanserar på gränsen till någonting mycket privat. 
- Art Concept Store

 

"Om vi skuggor er misshaga,
O, så låten bli att klaga;
Tron, att i en slummer blott
För ert öga syner gått,
Och att detta skuggspel här
Blott en dröm, en villa är.
Klandren ej vårt spel, vår sång
Bättre blir det nästa gång. "

- W. Shakespeare

 
JoomSpirit